ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ

ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ

ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ

Յուրաքանչյուր ակտիվ հանգստի և սպորտի սիրահար բախվում է տարատեսակ ռիսկերի և մարտահրավերների հետ։ Հաճախո՞ւմ եք մարզասրահ, զբաղվո՞ւմ եք սիրողական սպորտով․ «ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ» ապահովագրական պոլիսի հետ Դուք ապահովագրվում եք հնարավոր վնասվածքների կամ դժբախտ պատահարի արդյունքում առաջացած ֆինանսական կորուստներից։

Ապահովադիր կարող է հանդիսանալ ցանկացած 18 տարեկանը լրացած ֆիզիկական։

Ապահովագրվել կարող է ցանկացած 18-65 տարեկան ֆիզիկական անձ։

Պայմանագրի գործողության ժամկետը 2 օրից մինչև 1 տարի։

Ապահովագրավճար

Ժամկետ Ապահովագրավճար
2-6 օր օրական 500 դրամ
7-9 օր օրական 450 դրամ
10 օր 3,700 ՀՀ դրամ
1 ամիս 9,600 ՀՀ դրամ
3 ամիս 16,000 ՀՀ դրամ
6 ամիս 22,400 ՀՀ դրամ
1 տարի 32,000 ՀՀ դրամ

Ապահովագրական ծածկույթը կազմում է 1,000,000 ՀՀ դրամ։

Ապահովագրական ռիսկերն են՝ մարմնական վնասվածքներ, կոտրվածքներ, բնության տարերային երևույթներ, պայթյուն, այրվածք, ցրտահարություն, ջրահեղձում, էլեկտրական հոսանքի ազդեցություն, շանթահարում, արևահարում, երրորդ անձանց կամ կենդանիների հարձակում, Ապահովագրված անձի կամ նրա վրա որևէ իրի վայր ընկնելը, անսպասելի խեղդամահություն, օտար մարմնի հանկարծակի ընկնելը շնչառական ուղիներ, հանկարծակի սուր թունավորում վնասակար մթերքներով կամ նյութերով (թունավոր բույսերով, քիմիական նյութերով, դեղորայքով, վատորակ սննդամթերքով), ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով տեղի ունեցած դեպքեր, վթարներ, մեքենաների, մեխանիզմների, արտադրության միջոցների և այլ սարքերի օգտագործում, մարմնի վերջույթների կամ ողնաշարի կտրուկ ֆիզիկական գերլարվածությունը, որի հետևանքով տեղի է ունենում հոդախախտ, մկանների, ջիլերի կամ անոթների մասնակի կամ ամբողջական պատռվածք, I, II, III խմբի հաշմանդամություն, մահ։

«ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ» ՝ պաշտպանություն յուրաքանչյուր շարժման մեջ:

«ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ» ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Կոնտակտային տվյալներ

Պատվիրե՛ք «ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏ» պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով։

Լրացնել հայտը


ՌԵԳՈ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳԻՍՏԹարմացված է` 24.05.24 10:40