Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն

Ցանկացած գործունեություն ուղղակի կամ անուղղակի կապված է երրորդ անձանց գույքային կամ անձնական վնաս պատճառելու ռիսկի հետ:

Պատճառված վնասի ֆինանսական արտահայտությունը կարող է շատ բարձր լինել: Այդ իսկ պատճառով «ՌԵԳՈ»  ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է ձեռք բերել ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրեր, որը Ձեզ կպաշտպանի նմանատիպ անկանխատեսելի ծախսերից:

Պատվիրե՛ք ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով:

Լրացնել հայտը


Կիրառվող սակագներ

Ֆիզիկական անձանց քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պայմաններԹարմացված է` 08.04.24 10:21