Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

Ֆինանսական վնասների ապահովագրությունը ենթադրում է ռիսկային գործընթացների իրականացման արդյունքում, եկամուտների չստացման, ֆինանսական շահերի բաց թողման, չնախատեսված առևտրային ծախսերի, ապրանքատեսակի շուկայական գնի փոփոխության, վարձավճարների ժամանակին չստացման հետևանքով ի հայտ եկած ֆինանսական կորուստների փոխհատուցում:

Ապահովագրության այս տեսակն իր մեջ ներառում է նաև բանկային գործունեության մի շարք գործընթացներ, ինչպես օրինակ`վարկային, գրավադրման, լիզինգային, արժույթայինև այլն:

«ՌԵԳՈ» ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է ֆինանսական վնասների ապահովագրության մի շարք տեսակներ և ծրագրեր:

Ֆինանսական վնասների ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • ընկերության վավերապայմաններ
  • հաշվապահական փաստաթղթեր
  • այլ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են ռիսկը գնահատելու համար

Պատվիրեք ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ապահովագրության պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով:

Լրացնել հայտը


Պայմաններ

Կիրառվող Սակագներ

Հիփոթեքի կանխավճարի ապահովագրության պայմաններ

Երաշխիքի տրամադրման պայմաններ

REGO-ԿՐԵԴԻՏԹարմացված է` 08.04.24 10:29