ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ

ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ

ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ

ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔԸ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն է, որը թույլ է տալիս տրամադրել դժբախտ պատահարներից ապահովագրական պաշտպանություն ամբողջ ընտանիքի համար՝ մեկ պայմանագրի շրջանակներում:

Ապահովադիր կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ։ Մեկ պայմանագրով կարող են ապահովագրվել ֆիզիկական անձ ապահովադրի հարազատները։ Ապահովագրության պայմանագիրը կնքվում 1 տարի ժամկետով։

ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Կոնտակտային տվյալներ

Պատվիրե՛ք ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով:

Լրացնել հայտը


ՌԵԳՈ – ԸՆՏԱՆԻՔ

Կիրառվող սակագներ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմաններԹարմացված է` 04.04.24 16:08