Կորպորատիվ կառավարում

Կորպորատիվ կառավարում

Վարչակազմակերպական կառուցվածք

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը գործում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից:

Վարչակազմակերպական կառուցվածք

Գործարար էթիկայի և կանոնների մասին

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերությունում գործատուի և աշխատակիցների միջև աշխատանքային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են աշխատանքային էթիկայի կանոններին համապատասխան:

Գործարար էթիկայի և կորպորատիվ վարվելակերպի կանոնների մասին հրահանգԹարմացված է` 23.01.24 11:17