Հաշվիչ

Հաշվիչ

Հաշվիչ

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի (այսուհետ՝ Բյուրո) Խորհրդի որոշման համաձայն՝ 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվում են Բյուրոյի կողմից հավանության արժանացած ապահովագրավճարների գնագոյացման մոդելների հիման վրա։

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերության կողմից մշակված մոդելը հիմնված է ապահովադիրների անհատական ռիսկերի գնահատման վրա։

2024թ․-ի մայիսի 3-ից ուժի մեջ են մտնել ԱՊՊԱ նոր սակագները՝

Առցանց կնքելու դեպքում հնարավոր է արժեքից խնայել 5%:

Այս փուլում Ընկերության կողմից ներկայացվող մոդելը ապահովագրավճարի ձևավորման համար հաշվի է առնում հետևյալ գործոնները.

  • Ապահովադրի գրանցման մարզը
  • Ապահովադրի տիպը (ֆիզիկական, իրավաբանական)
  • Ապահովադրի տարիքը
  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը
  • Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը
  • Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Հիմնական ապահովագրավճարի նվազագույն սահմանաչափը հավասար է առավելագույնին և կազմում է 41,000 դրամ։

Համաձայն մոդելի՝ Երևան քաղաքում բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն արժեքները համապատասխանաբար 51,000 ՀՀ դրամ և 66,000 ՀՀ դրամ է:

Մարզերի համար բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն արժեքները ներկայացված են ստորև.

Մարզ Բազային նվազագույն Բազային առավելագույն
Արագածոտն 38,000 47,000
Շիրակ 37,000 45,000
Արարատ 41,000 47,000
Արմավիր 40,000 45,000
Գեղարքունիք 42,000 47,000
Լոռի 34,000 41,000
Կոտայք 45,000 50,000
Սյունիք 38,000 46,000
Վայոց Ձոր 35,000 45,000
Տավուշ 35,000 41,000
Արցախ 48,000 55,000

Սահմանված ապահովագրավճարները բազմապատկվում են ապահովագրական ժամկետի կարգավորիչ գործակցով և ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասի գործակցով։ Հաշվիչի օգնությամբ ընտրելով ապահովադրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները, ապահովագրության ժամանակահատվածը և Բոնուս-Մալուս դասը՝ կստանանք վերջնական ապահովագրավճարը, որն առաջարկում է Ընկերությունը։

2024թ․-ի մայիսի 3-ից, պայմանագրի ժամկետից կախված, կարգավորիչ գործակիցները  սահմանվել են հետևյալ կերպ՝

Ապահովագրության ժամկետ Կարգավորիչ գործակիցը
11 ամսից մինչև 1 տարի 1
10 ամսից մինչև 11 ամիս ներառյալ 0.95
9 ամիսց մինչև 10 ամիս ներառյալ 0.85
8 ամիսց մինչև 9 ամիս ներառյալ 0.77
7 ամսից մինչև 8 ամիս ներառյալ 0.7
6 ամսից մինչև 7 ամիս ներառյալ 0.65
5 ամսից մինչև 6 ամիս ներառյալ 0.6
4 ամսից մինչև 5 ամիս ներառյալ 0.5
3 ամսից մինչև 4 ամիս ներառյալ 0.4
2 ամսից մինչև 3 ամիս ներառյալ 0.33
1 ամսից մինչև 2 ամիս ներառյալ 0.2
16 օրից մինչև 1 ամիս ներառյալ 0.167
11 օրից մինչև 15 օր ներառյալ 0.118
10 օր 0.095

Բոնուս-Մալուս համակարգն ամբողջովին սահմանվում է Բյուրոյի կողմից, և գործակիցներին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://appa.am/index.php?al=bonus_malus

Առաջին անգամ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքող ապահովադիրների համար Բոնուս-Մալուս դասը սահմանվում է 10, իսկ գործող պայմանագիր ունեցող ապահովադիրներն իրենց Բոնուս-Մալուս դասը կարող են ճշտել հետևյալ հղմամբ՝ https://aswa.am/bm-class

*Տվյալ գործընթացը այլ ապահովագրական ընկերությունների միջոցով իրականացնելու (պայմաններին ծանոթանալու) համար անցեք հետևյալ հղումով՝ https://aswa.am/self-signing/Թարմացված է` 06.05.24 17:18