Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31.12.2023

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

 


Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.09.2023

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2023թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 349 առ 14․10․2023թ․ համարում։


Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.06.2023

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2023թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 344 առ 15․07․2023թ․ համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2023

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2023թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 337 առ 15․04․2023թ․ համարում։


Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31.12.2022

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2022թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են “Գործընթաց” թերթի թիվ 333 առ 14․01․2023թ․ համարում։


Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.09.2022

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2022թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են “Գործընթաց” թերթի թիվ 327 առ 15․10․2022թ․ համարում։


Երկրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 30.06.2022

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2022թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են “Գործընթաց” թերթի թիվ 322 առ 15․07․2022թ․ համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2022

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2022թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 316 առ 15․04․2022թ․ համարում։


Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31.12.2021

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2021թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 312 առ 15․01․2022թ․ համարում։


Երրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 30.09.2021

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2021թ. երրրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 305 առ 15․10․2021թ համարում։


Երկրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 30.06.2021

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2021թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “Գործընթաց” թերթի թիվ 301 առ 15․07․2021թ համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2021

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2021թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 22 առ 15․04․2021թ համարում։


Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31.12.2020

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2020թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 3 առ 15․01․2021թ. համարում։


Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.09.2020

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2020թ.Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 50 առ 15․10․2020թ. համարում։


Երկրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 30.06.2020

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2020թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 35 առ 15․07․2020թ համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2020

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2020թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 18 առ 30․04․2020թ համարում։


Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31.12.2019

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

2019թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 1  առ 15․01․2020 համարում։


Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.09.2019

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2019թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 95 (48) առ 15․10․2019 համարում։


Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.06.2019

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2019թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի թիվ 80 (33) առ 15․07․2019 համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2019

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2019թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի 15․04․19թ․ թիվ 63 (17) համարում։


Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 31․12․2018

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2018թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի 15․01․19թ․ թիվ 47 համարում։


Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.09.2018

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2018թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի 15․10․18թ․ թիվ 37 համարում։


Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 30.06.2018

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2018թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի 15․07․18թ․ թիվ 26 ( 2985 (59) առ 12.07.2018թ․) համարում։


Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 31.03.2018

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2018թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են  “ՆՈՎՈՅԵ ՎՐԵՄՅԱ” թերթի 15․04․18թ․ թիվ 7 (2965) համարում։


Չորրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 31.12.2017

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2017թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվել են “Новое время” օրաթերթի 15.01.2018թ.-ի թիվ 2930 (4) համարում:


Երրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն 30.09.2017

Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն  Թարմացված է` 17.01.24 14:25