Նշանակալից մասնակիցներ և բաժնետերեր

Նշանակալից մասնակիցներ և բաժնետերեր

Ուղղակի նշանակալից մասնակից`

«Պոլիգրաֆիա» ՓԲԸ (գործունեության տեսակը` ներդրումային գործունեություն) – 100%

Անուղղակի նշանակալից մասնակիցներ`

Գագիկ Զաքարյան, Անահիտ Դանիելյան, որոնք մասնակցի կարգավիճակը ձեռք են բերել «Պոլիգրաֆիա» ՓԲԸ միջոցով:Թարմացված է` 02.02.23 17:31