Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Կանոնադրություն

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ կանոնադությունը (նոր խմբագրությամբ) հաստատվել է «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական Փակ Բաժնետիրական Ընկերության բաժնետերերի 06/02/2023 թվականի արտահերթ ընդհանուր ժողովում և 04/04/2023 թվականին գրանցվել ՀՀ կենտրոնական բանկում:

Կանոնադրություն

Լիցենզիա

2008 թվականի նոյեմբերի 10-ին «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ստացել է ոչ կյանքի ապահովագրության իրականացման լիցենզիա:

Ոչ կյանքի ապահովագրության իրականացման լիցենզիա

ISO/IEC 27001:2022 

ISO/ 9001:2015

ՀՎՀՀ

Գրանցման վկայական

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքների` «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ 10.11.2008թ․- ին գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկում:

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ գրանցման վկայականԹարմացված է` 23.01.24 14:12