ՏՄ

ՏՄ

ԱՊՊԱ
Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`

  • Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացնել Ապահովագրական  ընկերությանը` զանգահարելով 060 50 57 57 շուրջօրյա հեռախոսահամարով:
  • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում, մինչ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի և իրավասու մարմինների ժամանումը,  չտեղաշարժել տրանսպորտային միջոցը կամ տեղաշարժել  ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի թույլատվությամբ և իրավասու  մարմինների պահանջով:
  • Չլքել ԱՊՊԱ պատահարի վայրը:
  • Միացնել մեքենայի վթարային լուսային ազդանշանը:
  • Եթե կան տուժածներ, ցույց տալ առաջնային բժշկական օգնություն:

ԿԱՍԿՈ
Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`

  • Անմիջապես, բայց ոչ ուշ քան ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց 24 ժամ անց, տեղեկացնել իրավասու մարմններին  և ապահովագրական ընկերությանը` զանգահարելով ID քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով:
  • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում, մինչ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի և իրավասու մարմինների ժամանումը, չտեղաշարժել  տրանսպորտային միջոցը կամ տեղաշարժել  ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի թույլատվությամբ և իրավասու մարմինների պահանջով:
  • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո 24 ժամվա ընթացքում ալկոհոլ  չօգտագործել:
  • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց հետո 3 օրվա ընթացքում  պատահարի մասին գրավոր ձևով տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը:Թարմացված է` 31.08.23 13:44