ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ

ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ

ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ

ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶԸ նախատեսված է այն տրանսպորտային միջոցների (ՏՄ) համար, որոնցում տեղադրված է գազաբալոնային սարք։ Պայմանագրով ապահովագրվում է տրանսպորտային միջոցը՝ դրանում տեղադրված գազաբալոնային սարքի պայթյունից։

Ապահովադիր կարող է հանդիսանալ ցանկացած գործունակ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ։

Ապահովագրության ենթակա են հետևյալ տրանսպորտային միջոցները՝

  • Թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ
  • Բեռնատար ավտոմեքենաներ
  • Միկրոավտոբուս

ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • ՏՄ հաշվառման վկայական
  • Կոնտակտային տվյալներ

Պատվիրե՛ք ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով:

Լրացնել հայտը


ՌԵԳՈ – ԱՎՏՈԳԱԶ

Կիրառվող սակագներ

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրության ՌԵԳՈ ավտոգազ ծրագրի համար պայմաններԹարմացված է` 08.04.24 10:13