ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ

ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ

ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ

ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ ծրագիրն իրենից ներկայացնում է ՀՀ տարածքում ճանապարհորդության ապահովագրություն: Այն նախատեսված է 1-90 օր ժամկետով ՀՀ այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար:

ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ ծրագրի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ և կոնտակտային տվյալներ։

Ծրագիրն իր մեջ ներառում է ամբուլատոր բուժօգնություն և բժշկի կանչի հնարավորություն, նշանակված դեղորայքի տրամադրում, 24 ժամյա անգլիախոս բժիշկ – խորհրդատուի խորհրդատվություն հեռախոսով, դժբախտ պատահարի արդյունքում առաջացած վնասվածքների դեպքում հիվանդանոցային սպասարկման ապահովում, շտապօգնության ծառայության հնարավորություն, մարզերից բժշկական էվակուացիա:

Պատվիրե՛ք ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ պայմանագիրը` զանգահարելով շուրջօրյա (060) 50-57-57 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Ընկերության ցանկացած վաճառքի կետ:

Լրացնել հայտը


ՌԵԳՈ – ՏՈՒՐ

Կիրառվող սակագներ

ՀՀ-ում ճանապարհորդության մեջ գտնվող անձանց աջակցության ապահովագրության պայմաններԹարմացված է` 08.04.24 10:11