Գործակալական դպրոց

Գործակալական դպրոց

Դինամիկ զարգացող Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ավելանում է ապահովագրական մասնագետների կարիքը, մարդկանց` ովքեր կարողանում են և ամենակարևորը սիրում են վաճառել: Ճիշտ այդպիսի մասնագետների է պատրաստում «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական դպրոցը:

Մասնագիտության դրական կողմերը

 • Ապահովագրական գործունեությունը կարող է Ձեզ բերել բարձր եկամուտներ,
 • Աշխատանքային գրաֆիկը որոշում եք Դուք ինքներդ,
 • «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»- ը Հայաստանում անընդհատ զարգացնում է իր մարզային ցանցը, ինչը Ձեզ տալիս է հնարավորություն աշխատել Հայաստանի ցանկացած մարզում,
 • Ապահովագրական գործակալը ունի կարիերայի աճի հնարավորություն` նորեկից մինչև մասնաճյուղի տնօրեն,
 • Ձեզ կսովորեցնեն փորձառու մասնագետները, որոնք հաճույքով կկիսեն իրենց փորձը Ձեզ հետ:

Գործակալական դասընթացների թեմաները

 • «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ընկերության գործունեություն
 • Ապահովագրական միջնորդությունը, տեսակները
 • Ապահովագրական միջնորդային գործունեության կարգավորումը
 • Ապահովագրական գործակալի պարտականությունները, ապահովագրական գործակալության պայմանագրի հիմնական դրույթները
 • Ապահովագրության պայմանագրերը կարգավորող  ՀՀ օրենսդրությունը
 • Ապահովագրության պայմանագրի կնքման գործընթացը, ապահովագրության պայմանագրի կնքման միջնորդության նկատմամբ պահանջները
 • Ապահովագրության  հիմնական սկզբունքները, հիմնական հասկացությունները
 • Ապահովագրության ձևերը, տեսակները, դասերը, դրանց բնույթը, առանձնահատկությունները
 • Ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրական հատուցման վճարման սկզբունքները,  գործընթացը
 • Ապահովագրական գաղտնիքը
 • Ապահովագրության դասի գծով  հաճախակի հանդիպող պայմանները, ներառյալ սահմանափակումները և բացառությունները, ապահովագրավճարի մեծության վրա ազդող հիմնական գործոնները
 • Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության մասին ՀՀ օրենքը
 • Վաճառքի հիմնական սկզբունքներ և հմտություններ

Մենեջերական դասընթացի թեմաները

 • Ղեկավարի հիմնական հմտություններ
 • Աշխատանքային կանոններ և հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման կարգ
 • Նոր գործակալների հավաքագրման և ուսուցման մեխանիզմներ
 • Վաճառքների, հավելավաճառքների և խաչաձև վաճառքների հիմունքներ


Թարմացված է` 20.03.23 13:51