Ճանապարհորդություն

Ճանապարհորդություն

Ապահովագրության վկայագրի հետ տրամադրվում են “AXA Assistance” (ամբողջ աշխարհ, բացառությամբ ԱՊՀ երկրների) և “CORIS” (ամբողջ աշխարհ) աջակցող ընկերութունների հեռախոսահամարները: Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Ապահովագրված անձը կամ նրա լիազորած անձը պետք է մինչև բուժհաստատություն դիմելը, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում զանգահարի աջակցող ընկերության հեռախոսահամարով` հայտնելով հետևյալ տեղեկությունները.

  • Ապահովագրված անձի անուն, ազգանուն,
  • Ապահովագրական ընկերության անվանումը,
  • Ապահովագրության պայմանագրի համարը,
  • Անհրաժեշտ օգնության բնույթը,
  • Գտնվելու վայրը և հեռախոսահամար` հետադարձ կապի համար: 


Թարմացված է` 19.09.23 15:52