Մեր իրավաբանական անձ գործակալները

Մեր իրավաբանական անձ գործակալները

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերությունը կարևորում է հզոր գործակալական ցանցի առկայությունը և պարբերաբար ներդրումներ է կատարում գործակալների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման ուղղությամբ` շարունակելով ընդլայնել գործակալների թիվը:   

Ցանկացողները «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերության գործակալական դպրոցում անցնում են դասընթացներ և ստանում ոլորտին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ: Այնուհետև ուսուցումը դրական արդյունքներով ավարտած մասնակիցները հաշվառվում են ՀՀ Կենտրոնական բանկի ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրում և  ստանում հաշվառման վկայական:

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԻ-ի իրավաբանական անձ գործակալներԹարմացված է` 23.05.23 09:34