Վերանորոգող կազմակերպություններ

Վերանորոգող կազմակերպություններ

Անվանում

Պայմանագրի ժամկետ

Վերանորոգող կազմակերպությանը պատվիրակված վնասի
վերականգնման տեսակը

1․ «Խաչարտշին» ՍՊԸ՝ տնօրեն Արարատ Նիկողոսյան

10․07․2018-անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

2․ «ԻՆ ԷՄ» ՍՊԸ՝ տնօրեն Կարապետ Իսկանդարյան

30․10․2018թ-անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

3․ «Կարկոմ» ՍՊԸ՝ տնօրեն Գառնիկ Սարգսյան

14․07․2015թ- անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

4․ Ա/Ձ Ավետիք Ճանճապանյան

05․12․2014թ-անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

5․ Ա/Ձ Վլադիմիր Գաբրիելյան

18․07․2022թ- անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

6․ «ՎԵԳԱՍ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ՝ տնօրեն Արամ Մարկարով

27․01․2023թ-անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։

7․ «Ջի Ընդ Էյ Մոթորս» ՍՊԸ

13․12․2023թ-անորոշ

Ցանկացած տեսակի վնասի վերականգնման համար անհրաժեշտ
վերանորոգման աշխատանքներ։Թարմացված է` 22.12.23 12:00