Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Գործընթաց” օրաթերթի թիվ 339 առ 29.04.2022թ. համարում


2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Գործընթաց” օրաթերթի թիվ 315 առ 30.03.2022թ. համարում


2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 28 առ 20.05.2021թ. համարում


2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 25 առ 30.05.2020թ. համարում:


2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 65 (19) առ 30.04.2019թ. համարում:


2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Новое время” օրաթերթի 30.04.2018թ. թիվ 10 համարում:


2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Новое время” օրաթերթի 30.04.2017թ. թիվ 18 (151) համարում:


2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 29.04.2016թ. թիվ 12 (1147) համարում:


2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2015թ. թիվ 16 (1107) համարում:


2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն


2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2013թ. թիվ 16 (1015) համարում:


2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2012թ. թիվ 22 (967) համարում:


2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 16.09.2011թ. թիվ 33 (931) համարում:Թարմացված է` 30.05.23 11:45