Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2023 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2023 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 


2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Գործընթաց” օրաթերթի թիվ 339 առ 29.04.2022թ. համարում


2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Գործընթաց” օրաթերթի թիվ 315 առ 30.03.2022թ. համարում


2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 28 առ 20.05.2021թ. համարում


2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 25 առ 30.05.2020թ. համարում:


2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել են “Новое время” օրաթերթի թիվ 65 (19) առ 30.04.2019թ. համարում:


2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2017 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Новое время” օրաթերթի 30.04.2018թ. թիվ 10 համարում:


2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Новое время” օրաթերթի 30.04.2017թ. թիվ 18 (151) համարում:


2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 29.04.2016թ. թիվ 12 (1147) համարում:


2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2015թ. թիվ 16 (1107) համարում:


2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն


2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 

2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2012 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2013թ. թիվ 16 (1015) համարում:


2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2011 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 30.04.2012թ. թիվ 22 (967) համարում:


2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2010 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը հրատարակվել է “Деловой Экспресс” օրաթերթի 16.09.2011թ. թիվ 33 (931) համարում:Թարմացված է` 30.04.24 15:20