ԱՊՊԱ Ապահովագրավճարների հաշվարկման մոդել

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի (այսուհետ՝ Բյուրո) Խորհրդի որոշման համաձայն՝ 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Բյուրոյի կողմից հավանության արժանացած ապահովագրավճարների գնագոյացման մոդելների հիման վրա։

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ընկերության կողմից մշակված մոդելը հիմնված է ապահովադիրների անհատական ռիսկերի գնահատման վրա։

Այս փուլում Ընկերության կողմից ներկայացվող մոդելը ապահովագրավճարի ձևավորման համար հաշվի է առնում հետևյալ գործոնները.

  • Ապահովադրի գրանցման մարզը

  • Ապահովադրի տիպը (ֆիզիկական, իրավաբանական)

  • Ապահովադրի տարիքը

  • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը

  • Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը

  • Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Համաձայն մոդելի՝ Երևան քաղաքում հիմնական և բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարների նվազագույն արժեքները համապատասխանաբար 23,000 և 40,000 ՀՀ դրամ է, իսկ առավելագույն արժեքները՝ 31,000 և 54,000 ՀՀ դրամ։

Մարզերի համար հիմնական և բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն արժեքները ներկայացված են ստորև.

Մարզ

Հիմնական նվազագույն

Հիմնական առավելագույն

Բազային նվազագույն

Բազային առավելագույն

Արագածոտն

22,000

28,000

38,000

48,000

Շիրակ

22,000

26,000

37,000

44,000

Արարատ

23,000

27,000

39,000

46,000

Արմավիր

24,000

27,000

42,000

46,000

Գեղարքունիք

25,000

27,000

43,000

47,000

Լոռի

19,000

26,000

33,000

44,000

Կոտայք

26,000

29,000

44,000

50,000

Սյունիք

22,000

27,000

37,000

46,000

Վայոց Ձոր

20,000

26,000

35,000

45,000

Տավուշ

19,000

26,000

33,000

45,000

Արցախ

23,000

27,000

40,000

46,000

20,400

27,400

35,000

47,000

Սահմանված ապահովագրավճարները բազմապատկվում են ապահովագրական ժամկետի կարգավորիչ գործակցով և ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասի գործակցով։ Հաշվիչի օգնությամբ ընտրելով ապահովադրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները, ապահովագրության ժամանակահատվածը և Բոնուս-Մալուս դասը՝ կստանանք վերջնական ապահովագրավճարը, որն առաջարկում է Ընկերությունը։

Ընկերությունը պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները սահմանում է հետևյալը (նույն գործակիցները կիրառվել են մինչ ապահովագրավճարների ազատականացումը).

Ապահովագրության ժամկետ

Կարգավորիչ գործակից

11 ամսից մինչև 1 տարի

1.00

10 ամսից մինչև 11 ամիս ներառյալ

0.95

9 ամսից մինչև 10 ամիս ներառյալ

0.85

8 ամսից մինչև 9 ամիս ներառյալ

0.77

7 ամսից մինչև 8 ամիս ներառյալ

0.70

6 ամսից մինչև 7 ամիս ներառյալ

0.65

5 ամսից մինչև 6 ամիս ներառյալ

0.60

4 ամսից մինչև 5 ամիս ներառյալ

0.50

3 ամսից մինչև 4 ամիս ներառյալ

0.40

2 ամսից մինչև 3 ամիս ներառյալ

0.33

1 ամսից մինչև 2 ամիս ներառյալ

0.25

16 օրից մինչև 1 ամիս ներառյալ

0.20

11 օրից մինչև 15 օր ներառյալ

0.15

10 օր

0.10

Բոնուս-Մալուս համակարգն ամբողջովին սահմանվում է Բյուրոյի կողմից, և գործակիցներին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://appa.am/index.php?al=bonus_malus

Առաջին անգամ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքող ապահովադիրների համար Բոնուս-Մալուս դասը սահմանվում է 10, իսկ գործող պայմանագիր ունեցող ապահովադիրներն իրենց Բոնուս-Մալուս դասը կարող են ճշտել հետևյալ հղմամբ՝ https://aswa.am/bm-class

Համագործակցության ակնկալիքով,

«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ