Բեռնափոխադրումներ

Բեռնափոխադրումներ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`

  • Առաջնորդվելով ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ցուցումներով` ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ վնասի չափը նվազեցնելու ուղղությամբ:
  • Անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատահարի վերաբերյալ գրավոր ձևով տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը:
  • Անհապաղ տեղեկացնել համապատասխան իրավասու մարմիններին (ոստիկանություն, հրշեջ ծառայություն և այլն):
  • Մինչ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ժամանումը` բեռը պահպանել վթարից հետո հայտնված վիճակում:


Թարմացված է` 19.09.23 15:39