Գույք

Գույք

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`

  • Անմիջապես, բայց ոչ ուշ քան ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց 24 ժամ անց, տեղեկացնել համապատասխան իրավասու մարմններին (ներքին գործերի նախարարություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, հրշեջ ծառայություն և այլն):
  • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը պատահարի տեղի ունենալու վերաբերյալ:
  • Մինչ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ժամանումը` վնասված և անվնաս գույքը պահպանել պատահարից հետո հայտնված վիճակում:


Թարմացված է` 20.03.23 14:25