ԴԺբախտ պատահարներ

ԴԺբախտ պատահարներ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`

  • Ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ պատահարի հետևանքով տուժած անձանց օգնություն ցուցաբերելու և  գույքին պատճառվող հնարավոր վնասը նվազեցնելու կամ կանխելու համար:
  • Անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տեղեկացնել համապատասխան իրավասու մարմիններին (ներքին գործերի նախարարություն, ոստիկանություն, հրշեջ ծառայություն և այլն):
  • Անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում,  Ապահովադիրը պարտավոր է պատահարի վերաբերյալ տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը:
  • Ապահովել Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ներկայությունը ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հանգամանքների ուսումնասիրության և պատճառված վնասի գնահատման ժամանակ:


Թարմացված է` 19.09.23 15:41